Administrasjon

Administrasjon

Smarte Hoder har lang erfaringen med å finne kvalifiserte kandidater for administrative stillinger innenfor et bredt spekter og bransjer. Fra stillingen som administrasjonssjef til avdelingsdirektør, dekker vi hele spekteret av ledende administrative stillinger.

Vår grundige rekrutteringsprosess sikrer at vi finner de mest kompetente kandidatene for disse stillingene. Vi forstår betydningen av administrative stillinger og deres innvirkning på organisasjonens suksess. Derfor søker vi aktivt etter kandidater med relevant erfaring, sterke ledelsesevner og strategisk tenkning.

Når vi rekrutterer for administrative stillinger, tar vi hensyn til de unike behovene til hver organisasjon. Vi jobber tett med våre kunder for å forstå deres virksomhet, kultur og mål. Dette gjør at vi kan finne kandidater som ikke bare har riktig kompetanse og erfaring, men også passer godt med organisasjonens verdier og visjon.

Stillinger innen Administrasjon kan inkludere:

Administrasjonssjef • Avdelingsdirektør • DFO • Dokumentkontroller • Executive Management Assistant / Personlig Assistent • Kontraktsadministrator • Koordinator • Kontorsjef • LCI • Prosjektsupportadministrator • Seksjonssjef • Styresekretær • Teknisk Dokumentkontroll