To hender mot hverandre

Rekrutteringsprosess og metodikk

Alle trenger SMARTE HODER

Smarte Hoder skal bistå med å sikre kvalitet og kompetanse i alle ledd av rekrutteringsprosessen. Våre rekrutteringstjenester tar sikte på kompetansepotensialet. Det betyr at vi ikke kun ser på atferd, men også på personlighet, evner og kunnskap, og motivasjon.

Gjennom testing av forholdet mellom kompetanse og kompetansepotensialet får vi solide hypoteser som kan inngå i personvurderingen. Dette hjelper oss til å forstå kandidatens kompetanse i dag, og hvilket kompetansepotensial som kan vokse i fremtiden.

Smarte Hoder benytter bare DNV-godkjente arbeidspsykologiske tester. De mest relevante kandidatene gjennomgår personlighetstest og ulike evne- og ferdighetstester basert på kartleggingen.

Rekrutteringsprosessen

Fagområder vi leverer til: