Kartlegging

1. Kartlegging

Hvem er best egnet? Hva betyr det å være egnet for en bestemt stilling? Kan summen av kriteriene definert i jobbanalysen sikre at vi rekrutterer de mest egnede kandidatene? Ja, det bør absolutt være resultatet. Men å komme dit stiller krav til arbeidet med den forberedende jobbanalysen.

Begrepet «best egnet» inneholder mange nyanser. De fleste er enige om at de mest egnede går langt utover de formelle kvalifikasjoner. Det kan eksempelvis være klare krav til personlige egenskaper og atferd, bevissthet om egne verdier og høy grad av integritet.

Kandidater som bidrar til å nå organisasjonens mål og bygger et positivt kulturelt element i organisasjonen gjennom sine handlinger, er åpenbart egnet. Det viktige er å finne den best egnet blant de kvalifiserte.

  • Kartlegging med kunde: definere stillingskrav sammen med kunde
  • Organisasjonskartlegging: enhetens organisering, rapporteringslinjer, miljø, utfordringer, marked, nøkkeltall, konkurrenter etc.
  • Stillingsbeskrivelse: ansvarsområde og arbeidsoppgaver
  • Kompetansekrav: kvalifikasjoner, formell bakgrunn og erfaring
  • Kartlegge og definere egnethet: atferd, motivasjon, personlighet, evner og ferdigheter
  • Kandidatbetingelser: lønn, bonus, pensjon og øvrige ytelser
  • Tentativ fremdriftsplan