5 scaled optimized

Engineering & IT

Engineering

Smarte Hoder har ekspertise innen rekruttering av ledere og spesialister med bachelor-, master- og sivilingeniørbakgrunn innen forskjellige fagdisipliner.

Vi har gjennom mange år opparbeidet et omfattende nettverk av potensielle kandidater innen ulike bransjer fra eksempelvis olje & gas, gruve- og vassdragsrelaterte miljøer, entreprenører, produksjonsvirksomheter og fornybar energi.

En av våre fremste styrker er vår evne til å forstå kundenes bransje og behov, og vår evne til å vurdere kandidatenes kompetanse og ferdigheter som kan overføres både innenfor samme bransje eller nye industrier. Dette gjør det mulig for oss å finne de best egnet kandidatene til stillingene. Uansett om det er innen maskinteknikk, elektroteknikk, kjemisk ingeniørfag eller andre disipliner, er vi i stand til å finne de rette kandidatene til stillingene som skal fylles.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle vår rekrutteringsprosess for å sikre at den er forutsigbar både for kundene og kandidatene som er i prosessen. Dette gjør oss til en pålitelig partner for våre kunder og hjelper dem med å nå sine mål og lykkes i sine bransjer.

Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger innen ulike ingeniørfaglige retninger innen:

Automatiseringsingeniør • Byggeleder • Change coordinator • Elektroingeniør • Miljø- og bærekraftsrådgiver • ESG Manager • Geolog • HMS Koordinator • HMS Manager • HMS-K • Ingeniørledelse • Installasjonsingeniør • Instrument- og Kontrollingeniør • Maskinteknikk • Metallurgi • Materialteknikk • Metodeingeniør • Gruveingeniør • Petroleumsingeniør • Planleggingsingeniør • Produksjonstekniker • Prosjektledelse • Kvalitetsrådgiver • QA-ledelse • QA / QC • Reservoaringeniør • Sikkerhetsingeniør • Servicetekniker • Konstruksjonsteknikk • Konstruksjonsingeniør • Vann- og Miljøteknikk • Teknisk sjef • Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) • Verkstedsleder

IT

Smarte Hoder er et selskap som hjelper virksomheter med å finne og rekruttere høyt kvalifisert IT-personell. Vi har en solid erfaring og ekspertise innen denne bransjen, og vi er lidenskapelig opptatt av å matche riktig talent med riktige bedrifter.

Vår rekrutteringsprosess er grundig og omfattende. Vi starter alltid med å få en dyp forståelse av våre kunders behov og krav til den ønskede IT-rolle. Vi tar oss tid til å kartlegge selskapets kultur, arbeidsmiljø og verdier for å være sikre på å finne kandidater som passer godt inn i deres organisasjon.

I tillegg til å søke etter kandidater gjennom tradisjonelle kanaler som annonsering, utnytter vi også vårt store nettverk av IT-profesjonelle for å finne talent som kanskje ikke aktivt søker jobb, men som ville være en perfekt match for våre kunder. Vi er overbevist om at de beste kandidatene ikke alltid er de som søker aktivt, derfor er det viktig for oss å være proaktive i vår søkeprosess.

Når vi har identifisert potensielle kandidater, gjennomfører vi grundige intervjuer og vurderinger for å sikre at de ikke bare har de nødvendige tekniske ferdighetene, men også de myke ferdighetene som er viktige for å trives og lykkes i en IT-rolle. Vi tar oss tid til å bli kjent med hver kandidat og deres karrieremål for å sikre at vi finner en langsiktig og gjensidig givende match mellom vår kunde og kandidaten.

Nøkkelen til Smarte Hoders suksess ligger i vår dedikasjon til å forstå både våre kunders behov og kandidatenes ambisjoner, og deretter å koble dem sammen på en vellykket måte.

Vi dekker et bredt spekter av stillinger innen IT-bransjen. Merk at dette er bare noen eksempler, vi dekker også andre stillinger innen IT:

IT-konsulent • IT-arkitekt • Brukerstøtte • Infrastruktur/drift • Business Intelligence-utvikler • IT Coordinator • Dataanalytiker • Datavarehusspesialist • ERP/CRM-ansvarlig • IT-manager • Nettverksspesialist • Prosjektleder.