Kandidat

3. Kandidat

  • Administrasjon: mottak av telefonhenvendelser, mottak av e-post, mottak av søknader, avslag til ikke kvalifiserte kandidater, innkalling av kvalifiserte kandidater

  • Seleksjon: vurdering av kandidater iht. kravspesifikasjon, telefonvurdering, utarbeidelse av intervjuplan

  • Intervju: gjennomgang og vurdering av CV/attester/vitnemål, kartlegging av karriereplan, vurdering av adferd og kompetanse, test av fagkunnskap, kartlegging av kandidatens nåværende betingelser, og generell observasjon av egenskaper og motivasjon