To hender mot hverandre

Testing

4. Testing

 • Utvelgelse av kandidater: samlet vurdering av kvalifikasjoner, atferd og testresultater, prioritert kandidatliste.

 • Testverktøy: De mest relevante kandidatene gjennomgår personlighetstest og ulike evne- og ferdighetstester basert på kartleggingen. Verktøyene er DNV-godkjent og gjennomføres av sertifisert rådgiver.

 • Presentasjon av finalekandidater: Endelig vurderingsrapport gjennomgås med kunde. Det vurderes hvilke kandidater som står best i forhold til:

  • kriteriene som er satt i jobbanalysen

  • hvor kandidatene skiller seg fra hverandre

  • vurdering av potensialet og risiko i forhold til de mest aktuelle kandidaten

 • Den eller de foretrukne kandidatene kontaktes for å avdekke om de har behov for mer informasjon om selskapet eller stillingen før de er i stand til å vurdere jobbtilbud. Dersom kandidaten(e) har behov for mer informasjon/må påvirkes mer, gjennomføres dette.

 • Referansesjekk: det innhentes referanser for den eller de foretrukne kandidatene

  Gjennom testing av forholdet mellom kompetanse og kompetansepotensialet får vi solide hypoteser som kan inngå i personvurderingen. Dette hjelper oss til å forstå kandidatens kompetanse i dag, og hvilket kompetansepotensial som kan vokse i fremtiden.

  Selv om referansesjekken er blant de minst valide metodene, vil nytteverdien i stor grad avhenge av rådgiverens profesjonalitet. Hvordan stilles spørsmål, hvor godt evner rådgiveren å lytte og fange opp nyanser, hvordan følges svar opp med utdypende spørsmål, hvilken vekt tillegges referansepersonens uttalelser osv. Å være våken for referansepersonens motiv er viktig. Ønsker denne å hjelpe kandidaten videre eller ikke, og/eller er referansen genuint opptatt av å hjelpe oss med å ta riktig valg?

  Referanseintervju gjennomføres per telefon. Dette sikre oss muligheten for individuell tilpasning i forhold til våre observasjoner, funn og hypoteser fra prosessen til å verifisere vår vurdering av kvalifikasjoner, testresultater og atferd.