Metode

2. Metode

  • Selection: annonsert prosess
  • Search: nettverk, databaser og referanser
  • Markedsføring: medievalg, utarbeidelse av annonse, publisering
  • Kandidatsøk: definisjon av søkekriterier, gjennomføring av søk, henvendelse til kandidater