Finale

5. Finale

  • Valg av kandidat: På bakgrunn av de vurderinger som er gjort og rådgivning fra Smarte Hoder, besluttes hvilken kandidat som skal velges til stillingen. Smarte Hoder AS kan om ønskelig bistå i utarbeidelse av tilbud til kandidat.

Vår kandidatvurdering bestå av fire deler:

  1. Vurdering av hvor godt kandidaten oppfyller kompetansekrav og formelle kriterier
  2. Personlige refleksjoner og opplevelse av kandidaten. Hvilke observasjoner er gjort under intervjuene og samtalene med kandidaten
  3. Et samlet inntrykk basert på notatene fra nevnte punkter
  4. En tydelig anbefaling bygger på det samlede bildet: skal kandidaten gå videre i prosessen eller ikke? Om det er et av de siste intervjuene, bør dere ansette denne personen?
  • Evaluering av prosessen: gjennomgang av prosessen sammen med kunde
  • Oppfølging: Kandidat og kunde følges opp av Smarte Hoder to (2) ganger de første seks (6) månedene etter tiltredelse